meta name="Tweede huid" meta name="isolatie" meta name="PIR" meta name="PUR" meta name="EPS" meta name="gevelisolatie" meta name="gevel isoleren" Buitenmuur isolatie
Buitenmuur isolatie
Topkwaliteit voor een betaalare Prijs
GSM Tel: 06 30 34 11 40
Gevel (steensmuur) aan de buitenzijde isoleren?
Met gevelisolatie aan de buitenzijde is de hoogste besparing op stookkosten mogelijk.
De isolatielaag kan immers veel dikker worden. Goede isolatie van 100 m² bespaart dan
al gauw € 700,- of meer aan stookkosten per jaar.

Hoogste energiebesparing en comfort
Woningen gebouwd voor circa 1930 hebben geen spouwmuren maar steensmuren.
De muur is dan net zo DIK als de lengte van de steen en heeft geen tussenliggende ruimte (luchtspouw).
Gevelisolatie aan de buitenzijde is dan de beste oplossing.
Hiermee is het vaak mogelijk om meer energiebesparing en comfort te realiseren dan bij de andere vormen van gevelisolatie (spouwmuur of binnenzijde).
De dikte van de isolatielaag wordt immers niet beperkt door de spouwbreedte, en van ruimteverlies in vertrekken is ook geen sprake.
Tevens zullen vertrekken zowel 's winters als 's zomers een constantere temperatuur krijgen doordat de volledige buitenmuur geïsoleerd is.
Door de gevel aan de buitenzijde te ISOLEREN krijgen oude lelijke gevels een fraaie face-lift en bewoners worden door de werkzaamheden niet gehinderd.
Het aan de buitenzijde isoleren is wel een wat meer kostbare vorm van gevelisolatie.
Daarentegen kunt u tegelijkertijd het aanzicht van uw woning duurzaam en naar geheel eigen smaak aanpassen.

Laagste risico op vochtproblemen
De gevel aan de buitenzijde isoleren heeft van alle vormen van gevelisolatie, het laagste risico op VOCHTPROBLEMEN.
Doordat het isolatiemateriaal aaneengesloten tegen de buitenmuur zit worden koudebruggen voorkomen.
Koudebruggen zijn plaatsen waar warmte ontsnapt en waterdamp uit de lucht condenseert doordat het afkoelt tegen een koud oppervlak.
Door het ontbreken van condens (neerslaand vocht) ontstaan ook geen vochtproblemen.

Afwerking met steenstrips, stucwerk of sierpleister
Op de gevel worden isolatieplaten met een kleefmiddel of mechanisch aangebracht.
Daarover heen komt een mortel met wapeningsnet en tenslotte een afwerklaag van steenstrips, stucwerk of sierpleister.
Er zijn ook isolerende panelen die al voorzien zijn van steenstrips.
Voorbeelden van hoogwaardige gevelisolatiesystemen zijn steenstrips en sierpleisters.

Voorwaarden gevelisolatie aan de buitenzijde
Vlakke gevel
De bestaande gevel dient zo vlak mogelijk te zijn, anders is het gewenst deze eerst te egaliseren.
Toestemming wijziging gevel uiterlijk
Door de buitenzijde van de gevel te isoleren verandert het aanzicht.
Afhankelijk van de afwerking (sierpleister of steenstrips) is deze uiterlijke wijziging niet altijd toegestaan.
Hoe meer de nieuwe afwerking lijkt op de oorspronkelijke des te groter de kans op toestemming.
Voor monumenten en beschermde stadsgezichten zal zelfs dat meestal niet acceptabel zijn.
Als het verbod voor wijziging van uiterlijk alleen geldt voor de voorgevel, dan kan gekozen worden voor ISOLATIE van de spouw of aan de binnenzijde.
Vergunning
Voor het wijzigen van het uiterlijk van uw woning is een vergunning nodig van uw gemeente.
Bouwbesluit
Voor elke verbouwing gelden de wettelijke regels uit het Bouwbesluit.
Daarin staat onder meer wat de Rc-waarde na isolatie minimaal moet zijn.
Copyright© 2013 by "Windox.nl" - All Rights reserved - E-mail: Info@windox.nl -  kozijnen, ramen, schuifpuien en deuren
Technische montage isolatie platen